[tw-videojs]

Cô ấy nói với tôi rằng tôi đã từ chối cô ấy, rằng cô ấy nghĩ điều đó thật bẩn thỉu và xin đừng nhắc lại chuyện đó nữa, rằng cô ấy chỉ muốn cô ấy như một người bạn và không hơn thế nữa. Tất nhiên bây giờ, khi đã được giải phóng tình dục nhiều hơn, cô ấy sẽ không từ chối. Tôi đề xuất rằng vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào cô ấy, liên lạc với cô ấy và mời cô ấy ở lại vài ngày trong nhà của chúng tôi. Cô ấy đã làm như vậy sau một vài ngày, khi cô ấy đi làm về, cô ấy nói với tôi rằng bạn của cô ấy sẽ đến chiều nay và chúng tôi sẽ đón cô ấy ở nhà ga. Chúng tôi đã làm như vậy và chúng tôi về nhà,