[tw-videojs]

Đạt- con gái, thứ này tốt đấy. Nhưng bạn không bao giờ có thể là người mẹ như vậy. Diễm đang suy nghĩ. Đạt – con có cách rồi. Bạn cũng sẽ làm mẹ và thậm chí sẽ không ai biết gì cả. Diễm đan hai tay vào nhau và nói – Bố, ​​ít nhất hãy nói cho con biết chứ. Tôi sẽ biết ơn bạn suốt đời. Đạt-con gái, tôi có thể cho bạn hạt giống của tôi. Diễm- Nhưng bố… làm sao con có thể đến đây một mình được? Đạt – Tôi sẽ nói với mẹ vợ của bạn rằng bà ấy phải đến chùa mỗi sáng trong một tháng. Diễm- Đạt, mẹ chồng tôi sẽ đi với tôi. Đạt- Lúc đầu, nó sẽ đến trong một hoặc hai ngày, không phải hàng ngày.