[tw-videojs]

Chúng tôi đang ở trong đó thì anh ấy thì thầm vào tai tôi để anh ấy hạ quần lót của tôi xuống, rằng anh ấy muốn biết cảm giác bên trong tôi như thế nào. Tôi nói với anh ấy là không, rằng chúng tôi có thể vuốt ve nhau nhưng không được thâm nhập. Anh ấy rất hứng tình và khăng khăng trong khi vuốt ve mông tôi. Tôi không còn biết làm thế nào để ngăn anh ta lại cho đến khi tôi đề xuất một thỏa thuận để anh ta yên. Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ không để anh ấy xâm nhập vào tôi vì anh ấy là con trai tôi và điều đó có vẻ lạ đối với tôi, nhưng tôi sẽ cho anh ấy quan hệ tình dục nếu anh ấy muốn, và anh ấy vui vẻ đồng ý.