[tw-videojs]

Cặp mông của cô ấy dường như đã khiêu khích tôi, Từ đầu năm đó, tôi bắt đầu gõ dòng cho các cô gái. Cố gắng tiếp cận mọi cô gái trong lớp của mình. Nhưng tôi đã thất vọng mỗi lần. Một cô gái cố gắng gây ấn tượng với chính cô gái đó đã đuổi tôi bằng cách nói “người mua”. Sau khi điều này xảy ra nhiều lần, tôi đã từ bỏ hy vọng. Có vẻ như tôi sẽ không bao giờ có thể có một người bạn gái để vui vẻ. Dù sao, khi cô gái ấy gọi tôi là “oniisan”, tôi cũng nghĩ thật sai lầm khi làm tổn thương tình cảm của ai đó. Và rồi bỗng một ngày trời bỗng đổ mưa trên cánh đồng khô cằn của đời tôi.