[tw-videojs]

Sau đó, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng và rời khỏi khu nghỉ mát và đi đến bãi biển. Sau khi đến đó, chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trên bãi biển. Chúng tôi đã chia sẻ hình ảnh, bia, v.v. với nhau. Trong thời gian này, tôi cảm thấy rằng Vivek có thể có số kết nối với Sunny sau khi tham gia chuyến lưu diễn này. Tôi đã yêu Sunny. Cô và bạn gái Sona đã nhận thức rõ điều này. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, nó cũng không thể là của tôi. Tuy nhiên, cho đến nay tôi đã có quan hệ thể xác với anh ấy năm lần. Tôi đã thành thạo nghệ thuật cho cô ấy kiểu quan hệ tình dục mà cô ấy muốn.