[tw-videojs]

Bất cứ khi nào tôi ở trong sân, anh ấy đều nói với tôi về điều gì đó. Chú tôi và bố tôi thường uống rượu với nhau. Cả hai cùng nhau nhậu nhẹt tại nhà chú vào những ngày nghỉ. Bác gọi cho Papa vào buổi tối và bữa tiệc của bác ấy bắt đầu. Bạn bè, tôi không hề biết rằng họ đang để mắt đến tôi. Nhưng đây là sự thật, và nếu anh ấy không nói với tôi điều này, có lẽ tôi đã không bao giờ biết được. Sau khi về thăm nhà ông ngoại ở bên mẹ tôi, tình cờ là một ngày chủ nhật, và bố tôi và chú tôi được nghỉ. Tuy nhiên, có việc gấp nên bố tôi được gọi đi làm.