[tw-videojs]

Đôi khi cô cúi đầu trước mặt anh và nâng một thứ gì đó, đôi khi cô lau trước mặt anh, đôi khi cô lau. Nhìn thấy tất cả những điều này, anh ấy chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Điều này đã diễn ra trong vài ngày. Một ngày nọ, Umesh gặp tôi ở chợ. Tôi có một cái túi trong tay và anh ấy cũng ở đó để nhặt một ít rau. anh ấy chào tôi Anh ấy hỏi tôi – bạn đã lấy tất cả mọi thứ chưa? Tôi nói – có… tại sao? Anh ta nói – Anh cũng lấy thêm một món nữa rồi mang đến nhà cho em. Tôi rất vui trong lòng… nhưng tôi bắt đầu nói – ồ đừng lo tôi sẽ lái xe.