[tw-videojs]

Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã ổn định và thời gian đã được ấn định để chúng tôi gặp nhau. Tôi phải đến khách sạn của anh ấy để gặp anh ấy vào buổi trưa. Tôi đến khách sạn của anh ấy mười phút trước buổi trưa. Đó là một trong những khách sạn lớn ở Jaipur. Khi tôi gọi anh ấy từ tầng dưới, anh ấy nói chuyện ở quầy lễ tân và gọi tôi lên lầu. Sau đó, cả hai chúng tôi ngồi trên ghế sofa và có một số cuộc thảo luận chính thức giữa chúng tôi. . Mọi thứ đến trong 10 phút. Chúng tôi uống bia và bắt đầu nói chuyện. Trong suốt thời gian này, mắt tôi không ngừng hướng về mẹ cô ấy.