[tw-videojs]

Hãy chuyển sang nói về gangbangs. Sau khi ăn trưa, chúng tôi đã sẵn sàng để trở về khách sạn của chúng tôi. Sau đó, điện thoại của Anjika đổ chuông và không biết ai đang nghe điện thoại, cô ấy bắt đầu kể cho anh ấy tất cả sự thật. Sau khi nghe những gì cô ấy nói, có vẻ như cô ấy đang mời người khác đến đây, cô ấy nghe thấy tôi và bắt đầu cười. Cô ấy bắt đầu nói – Tôi sẽ cho bạn biết phải làm gì với vụ bắt cóc của bạn. Sau đó, cô ấy nắm tay tôi và nói – ngay cả khi bạn đến đây để phục vụ. Nhưng bên cạnh việc là một cậu bé phục vụ, bạn cũng là khách của chúng tôi.