[tw-videojs]

Tôi biết, nhưng bạn nghĩ rằng chồng bạn sẽ tin điều đó khi nhìn thấy những bức ảnh này- Tôi nói với anh ấy. Sau đó rất tức giận, cô ấy đứng dậy và nói với tôi: bạn là một tên khốn!! Đi ra khỏi nhà tôi!! Tôi đứng dậy nói với cô ấy rằng chính cô ấy, rằng chồng cô ấy sẽ nhận được những bức ảnh, và để xem anh ấy nghĩ gì về tất cả những điều này. Cô ấy đứng lặng một lúc và nói với tôi: -nhưng anh muốn gì nếu tôi không có tiền -Cái tôi muốn không phải là tiền mà- cô ấy ngạc nhiên, nhưng rồi khi nhìn thấy cách tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhận ra điều gì. cô ấy thực sự muốn từ cô ấy.-