[tw-videojs]

Tôi đã nói với anh ấy rằng đừng sợ bất cứ điều gì. Chỉ đến lần đầu tiên. Rồi khi tôi đái dầm, tôi mất mạng. Vỏ trầu đã được cắt bỏ. Tôi đã cố gắng để cho em gái tôi xem, nhưng nhìn này, nó cũng giống như thời gian tồi tệ của bạn. Một lượng máu nhỏ chảy ra do màng ối bị vỡ. Sau đó cả hai chúng tôi vào phòng và cô ấy bắt đầu mặc quần áo. Tôi đã nói với anh ấy rằng bây giờ vẫn ổn. Cô ấy đã đồng ý với tôi. Tôi nói – Betu, bây giờ hãy đặt con cu của tôi vào quầy bar của bạn bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn đập vào quầy bar.