[tw-videojs]

Hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ tôi. Tôi có thể cảm thấy sự hỗn loạn trong lồng ngực của anh ấy. Kìm nén cảm xúc, tôi nói – Tôi có cà chua. Cô ấy nhận thấy điều đó, nhưng sau khi cầm nó một lúc, cô ấy rời khỏi tôi với một nụ cười và nói: “Nhanh lên… cắt cà chua đi. Cô ấy đã cười. Thấy tôi cắt cà chua nhanh thế nào, cô ấy nói. Tôi cũng nói – bạn biết gì không? Không phải bây giờ. Cô ấy nói – nó đã biết. Nhưng bây giờ tôi đã có rất nhiều sự giúp đỡ. … mang cho tôi hai quả cà chua. Khi tôi đứng dậy, tôi không còn thấy lượng nước nhỏ rơi ra khi cắt cà chua nữa.