[tw-videojs]

Tôi đã nhiều lần cố gắng giải thích với anh ấy nhưng anh ấy không nghe tôi. Cuối cùng tôi đã nghe theo lời khuyên của anh ấy. Tôi là con trai cả trong nhà. Tôi có sáu người em gái khác nhỏ tuổi hơn tôi, và nếu tôi ly dị họ vì tội ngoại tình, họ sẽ khó kết hôn. Vì vậy, tôi lặng lẽ đến văn phòng của anh ấy lúc 11 giờ sáng ngày hôm sau và ngồi trong cabin của anh ấy. Cả ba đến và bắt đầu nói chuyện với tôi. Tôi đã đồng ý làm việc. Chúng tôi vào phòng của nhau và anh ấy chỉ cho chúng tôi quần áo trong tủ và nói: “Em cứ mặc quần áo vào và chúng ta sẽ đi chụp ảnh.”