[tw-videojs]

Cô ấy cũng về phòng mình sang nói xin lỗi thì cô ấy cứ nói tôi không tôn trọng nhà cô ấy, sao cô ấy lại làm thế này nọ, chúng tôi cãi nhau rất to cho đến khi cô ấy đánh tôi vài cái. Không hiểu sao cô ấy lại tức giận như vậy, tôi chợt nghĩ, nếu thằng này nóng tính với mình không muốn mình hỗn láo với bạn cô ấy thì mình cứ cãi lại để cô ấy đánh mình nữa thì cô ấy lại muốn đánh mình. một lần nữa và khi tôi xử lý chúng, cô ấy nắm lấy tay cô ấy và ôm cô ấy thật chặt và nói với cô ấy Cái quái gì bạn muốn tôi giẫm lên bạn haaaa, bây giờ tôi sẽ giẫm lên bạn rồi maraca culia,