[tw-videojs]

Tù trưởng – Không có con gái, không gì đến được với Thresh. Tôi chỉ làm điều đó với tất cả trái tim của tôi cho bạn M..Ý tôi là giúp… Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai. Tôi sẽ sớm để bạn làm điều đó… Ý tôi là giúp đỡ hoặc làm việc, và tôi sẽ hoàn thành việc đó cho một mình bạn. Suman phá lên cười. Người quản lý cũng vui vẻ ra về. Và khoảng 12 giờ, Sanno gọi cho chị dâu là Munia. “Munya…!” Munia- vâng, Bhabi… thật là một công việc tuyệt vời. Sanno-Munia, bạn đã lớn và các anh trai của bạn đang làm việc trên cánh đồng cả ngày như những con bò. Bây giờ bạn cũng đã chia tay họ.