[tw-videojs]

Xin vui lòng cho tôi biết những gì đã xảy ra. Alpana đồng ý. Bây giờ bạn có thể đưa Alpana vào trò chơi của mình. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ và chia tay vào ngày hôm đó. Cũng trong đêm đó, tôi lại nói chuyện điện thoại với Sunny. Tôi- Xin chào Bạn có khỏe không… bạn có khỏe không Sunny – Tôi ổn… làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng khỏe. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi đã không nói chuyện với bạn trong một thời gian dài, vì vậy hãy để tôi nói. Sunny- Bạn đã làm đúng… theo cách chúng ta đã gặp nhau trong một thời gian dài.