[tw-videojs]

Đây là vùng nhạy cảm nhất Tôi nói với anh ấy bằng giọng kích động, cố gắng giải thích một điều mà chỉ có thể giải thích theo một cách rất khác. Nếu em gái tôi không như vậy, cô ấy sẽ lột kem khỏi người tôi và tống tôi xuống địa ngục, nhưng cô ấy rất hứng tình. Cô ấy thích cảm giác được ngưỡng mộ và khao khát, và trong khi tôi chắc chắn rằng đây là điều mới mẻ đối với cô ấy và khiến cô ấy mất cảnh giác, thì cô ấy đã tiến tới tôi. Tôi tiếp tục thoa kem lên chân cô ấy, nhưng ở phía trước. Rõ ràng, cô ấy đang nằm với hai chân dang rộng.