[tw-videojs]

Chị dâu tôi nằm xuống giường với một tấm khăn trải giường khác. Xoa bóp nhẹ lưng cho chị dâu. Tôi xoa bóp mọi thứ từ chân đến mông của anh ấy. Anh ta nói – OK, bây giờ chúng ta đi tắm! Bạn cũng bị bẩn vì mát xa! Tôi và chị dâu đi tắm. Tôi đi ra sau khi tắm. Chị dâu tôi nói – chị mát xa cho em thật tốt. Sau đó, tôi nói với chị dâu của tôi – tôi có cần phải làm gì đó không? Vì vậy, anh ấy nói – còn gì nữa? Tôi nói – khi bạn xoa bóp, bạn đã nhìn thấy tất cả mọi thứ, vì vậy hãy đáp ứng mong muốn của trái tim tôi! Vì vậy, anh ấy nói – bạn có thể làm gì cho tôi?