[tw-videojs]

Cô ấy nói – ồ, của tôi đang nằm trên giường. để anh ta bắt tôi Tôi hỏi – nó như thế nào? Tôi nghĩ rằng dì tôi đã yêu cầu cô ấy mua salwar. Tôi đã yêu cầu xác nhận – tôi có nên đưa salwar hay kameez hay thứ gì khác không? Cô ấy nói – món thứ hai là gì? Cô ấy nói lại – cho tôi biết ý của bạn. Tôi nói – cùng một cái bạn mặc dưới áo blouse và saree. Cô ấy nói – bạn đang nói áo lót và quần lót? Tôi đỏ mặt và nói – vâng. Ý tôi là vậy. Cô ấy nói – đừng giận, phải có một ít xà phòng gần tủ. tôi muốn nó Sau đó tôi mỉm cười và đưa xà phòng cho dì.