[tw-videojs]

Bạn cũng muốn đi chứ? Anh ấy nói – không, ai đó sẽ nhìn thấy hoặc người cha sẽ biết, và sau đó sẽ có vấn đề. Tôi nói với anh ấy – vậy hãy ăn mừng khách sạn vui vẻ tại nhà tôi. Anh ấy cười và nói – trái tim ở đó, nhưng không phải bây giờ. Tôi nói – à… hãy nói với tôi khi nào bạn muốn. Tất cả chúng ta đều hiểu chúng ta đang nói về chudai. Tôi tràn đầy khao khát được đụ cô ấy. Một hôm bố mẹ tôi đến ở nhà bà Nana Nani hai ngày. Tôi không đi với họ. Tôi đã nói chuyện điện thoại với Aashi vào buổi sáng – nếu bạn muốn hiểu về chủ đề sinh sản thì hôm nay hãy về nhà…và tôi sẽ giải thích cho bạn một cách thực tế.