Tag: FSET-561

Câu chuyện ngủ nhờ và rồi bị địt

rằng cô ấy tốt cho một cái gì đó, cô ấy đã nói điều cuối cùng này theo cách xúc phạm đến nỗi một lần nữa cơn thịnh nộ và tức giận của tôi lại tăng lên. Muốn cho cô ấy thấy rằng cô ấy giỏi hơn cô ấy nghĩ, tôi mang theo...