[tw-videojs]

Chuyện này xảy ra vào năm 1995, lúc đó tôi mới 21 tuổi. Tôi đã học tại một trường đại học ở Nam Kuala Lumpur (đoán xem trường nào…!) Tôi không đẹp trai lắm. Một số người nói rằng nó rất mỏng, đó là lý do tại sao tôi thậm chí không lớn lắm. Khi anh ấy ‘ngủ’ thì nó dài khoảng một inch và khi anh ấy căng thẳng thì có thể là 5 inch rưỡi, Đoán là không sao đâu. Màu của đầu nối của tôi khá tối. Ngay cả tóc dày cũng vậy, nhưng luôn luôn cắt tỉa! Nếu tôi trượt, đã đến lúc bắn kết nối của tôi trở nên ‘cực mạnh’ hơn và đầu anh ấy sẽ chuyển sang màu đỏ/tím. Khi tôi còn học đại học, tôi đã có hứng thú với cô gái này. Hãy gọi anh ấy là ‘N’.