[tw-videojs]

Vì vậy, chúng tôi đã bận rộn hỏi những người bạn khác và những điều cá nhân của chúng tôi trước. “Faridah, một người bạn đại học với Ida, cô ấy muốn tổ chức một cuộc hội ngộ sinh viên đại học vào tháng 12” Tôi báo cáo với chồng tôi đang bận xem TV trong khi nhâm nhi tách cà phê đã nguội lạnh. Chồng tôi mỉm cười trong khi ôm chặt lấy cổ tôi . Ba ngày sau, sau khi chồng tôi đi làm, tôi nhận được điện thoại từ Faridah, bạn tôi. “Anh không làm việc, gọi cho tôi sáng nay? Vấn đề của tôi là khi tôi nghe thấy một giọng nói ở đầu dây bên kia đã liên lạc với tôi ba ngày trước. Tôi biết rất rõ giọng nói trên đường dây là của Faridah.