[tw-videojs]

Cô nhận thức được tất cả những người đang ngồi phía trước. Thấy vậy, ở đâu đó trong tim anh có thứ gì đó bắt đầu chạy. Sau đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau thoải mái hơn và tôi thỉnh thoảng chạm vào đùi và hông của anh ấy. Ngay cả sau đó, anh ấy đã biết trái tim tôi … và tôi đã biết chúng tôi muốn gì trong trái tim anh ấy. Cuộc thảo luận của chúng tôi về dự án kéo dài trong một giờ. Sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi bắt đầu nói chuyện chung. Chúng tôi hỏi nhau về bạn trai bạn gái của chúng tôi. Về chuyện này cô ấy nói tôi có bạn trai khi tôi học lớp 12.