[tw-videojs]

Cô ấy bắt đầu nói – hóa ra bạn rất năng động, tôi đang nghĩ bạn là thẳng. Bạn vừa đụ dì của bạn! Vì vậy, tôi nói – Long Phạm không tìm kiếm một mối quan hệ để đụ một con cặc, anh ấy chỉ tìm kiếm một cái âm hộ, dù sao thì Seema Mamiji cũng là một tài sản lớn. Chị dâu bắt đầu nói – ít nhất bạn cũng nên nghĩ về dì của mình! Vì vậy, tôi đã nói – chị dâu, tôi sẽ nghĩ gì, con cặc của tôi rất háo hức được đụ Seema Mami, vì vậy con cặc của tôi đã chơi với âm hộ của Mami. Chị dâu không còn gì để nói. Bây giờ tôi để chị dâu tôi nằm xuống. Tôi đứng dậy và bước đến trước mặt Long Phạm, chúng tôi là số 69 chút.