[tw-videojs]

Sau đó, tôi nói – nếu có điều gì đó không ổn, bạn cần phải điều trị nó. Tôi không biết liệu có cách nào không. Nếu không, gia đình bạn sẽ tan nát như thế này. Chị dâu tôi đồng ý với điều này… và nói với tôi – bạn cũng sẽ đi bộ với tôi chứ? Ba ngày sau, anh trai tôi đi công tác ngoài thành phố. Chị dâu tôi đưa tôi đến bác sĩ với lý do cảm thấy không khỏe. Nơi bác sĩ kiểm tra anh ta và yêu cầu anh ta báo cáo vào ngày hôm sau. Tôi được thả ra khỏi đó và trở về với chị dâu. Mẹ chồng tôi giận lắm. Tôi đã nói – đừng lo lắng … mọi thứ sẽ ổn thôi.