[tw-videojs]

Bố thường đến đón tôi mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi ở đây. Bác nhận ra tôi. Anh ấy nhìn thấy tôi và bắt đầu hỏi – này nhóc, bạn từ thị trấn đến khi nào vậy? Tôi cúi đầu chào anh ta và nói với anh ta. Anh bắt đầu hỏi thăm sức khỏe của tôi. Tôi nói – Chú, cháu không sao. Tiếp theo tôi muốn hỏi Bác có khỏe không. Nhưng nhìn hoàn cảnh của chú tôi, tôi thấy chú ấy chẳng có vấn đề gì cả… Thế nên tôi không hỏi thêm câu nào nữa. Bác trông ốm yếu và ốm yếu lắm. Bác chỉ vào cái ghế và nói – Nào, sao con đứng, ngồi xuống đi con. Tôi đi trên ghế. Sau khi trò chuyện một lúc, chú nói – con trai, chú đi làm đây. Lấy sữa từ dì của bạn.