[tw-videojs]

Tôi sẽ chia sẻ mọi thứ với bạn. Tôi – nói… bạn đang cố nói gì vậy? Chị dâu, mọi người có một số mong muốn. Một số tưởng tượng xảy ra. Muốn làm cái gì đó khác không. Đã có lúc trong đời tôi muốn sống theo cách riêng của mình. Khi còn nhỏ, chúng ta sống theo ý muốn của cha mẹ. Rồi chúng tôi sống theo ý nguyện của thầy cô, gia đình, rồi chồng con… và sau này là con cái. Thậm chí không thể nghĩ đến việc làm điều gì đó khác biệt hoặc tự mình làm bất cứ điều gì. Chúng ta cần một người bạn. Sống cuộc sống của tôi theo cách của riêng tôi, tôi có thể sống cuộc sống của riêng tôi.