[tw-videojs]

Tuyệt vời. Thấy mình ở đó, với tôi, gần như một người xa lạ, đột nhiên nó hơi trắng. “Uff, tôi không biết mình đang làm gì, tốt hơn là tôi nên đi,” anh nói. Trước câu hỏi của tôi về lý do, cô ấy che ngực lại một chút và ngồi cách xa tôi. “Chỉ là…. anh thấy đấy, tôi… tôi không biết…”, “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, tôi hỏi anh ấy. “Chỉ là tôi chưa bao giờ làm chuyện đó”… Tôi cố giảm nhẹ vấn đề bằng cách pha trò, “Tôi cũng chưa làm chuyện đó với hàng xóm bao giờ”… Cô ấy cười nhưng khuôn mặt lộ rõ ​​sự sợ hãi cho thất bại trong lần đầu tiên của cô ấy. Cô ấy bắt đầu mặc quần áo và tôi đứng dậy để đến gần hơn và có thể chạm vào cô ấy.