[tw-videojs]

Vì vậy tôi đã rất xem nhẹ sự việc này. Tôi bắt đầu sống một cuộc sống bình thường với mẹ tôi. Người đàn ông tiếp tục đến thăm mẹ mình hai lần một tuần. Anh ta đã giao cấu với họ và bỏ đi. Mẹ cũng đã cho anh ta một số tiền. Tôi đã từng có một cuộc trò chuyện tương tự với một người mẹ khi vấn đề chuyển sang tình dục. Nhưng tôi không nghĩ gì về anh ấy rằng mẹ anh ấy là một người nghiện tình dục. Cho rằng cơn đói thể xác của anh ấy là cơn đói bình thường, tôi nghĩ rằng việc im lặng là điều thích hợp.