[tw-videojs]

Không sao đâu, khi anh ấy quay lại tôi xin lỗi và thế là xong. Không. Không phải hôm nay, bạn sẽ hỏi cô ấy khi tôi nói với bạn, rõ ràng, tối nay tôi sẽ nói chuyện với cô ấy và tôi sẽ nói với bạn sau, vậy là tốt. Bạn nói gì cũng được. Nếu đó là tình yêu của tôi Tạm biệt. Hẹn gặp bạn vào ngày mai. Đêm đó, mẹ tôi đến Mirta’s, rất muộn. Những gì tiếp theo, Mirta nói với tôi vào ngày hôm sau, và mẹ tôi rời đi một thời gian sau đó. Vâng, nhưng đừng có đi loanh quanh nữa, vì một cái ống hút. À, nhưng nó là con trai tôi. Một người không quen với nó, bạn biết đấy, tôi bước vào phòng và tôi sẽ nghĩ rằng…