[tw-videojs]

và chúng tôi nhìn nhau trước mặt người khác như thể chưa có chuyện gì xảy ra trong thời kỳ cháu dậy thì muộn và đầu thiếu niên. Ngày kia, tôi trở lại, và nếu tôi thuyết phục được họ, có thể họ sẽ đến ở vài tuần với chúng tôi, dì và anh họ của bạn, và có thể Betty cũng sẽ đến. Sau đó, Matilde nói với tôi rằng Betty đã một người bạn của Rita, mà cô ấy và cả gia đình rất thích. bạn sẽ nhớ tôi tình yêu của tôi? Vâng thưa mẹ?. Nhưng Claudio sẽ chăm sóc cậu cho đến khi tôi quay lại. phải không? Vâng tình yêu của tôi. Ngoài ra, bạn biết nhau nhiều hơn một chút, phải không?