[tw-videojs]

một Estela nào đó, ngoài những người bạn trai tương ứng của họ, một số đứa trẻ mà cả Leo và tôi đều không thích. Khi Fabiola ra khỏi xe, cô ấy đã làm điều đó gần như rơi nước mắt sau những gì đã xảy ra trước đó giữa Leo và cô ấy. Mirian, em gái của cô ấy, đã nhìn thấy cô ấy và đến gặp chúng tôi để hỏi chúng tôi đã làm gì với Fabiola. Leo nói với cô ấy rằng không có chuyện gì xảy ra và Mirian không tin anh ấy. Sau đó Leo nói rằng còn rất lâu để kể chuyện gì đã xảy ra và Mirian trả lời rằng cô ấy có cả đêm để nghe nó, vì vậy Leo đề nghị nói về nó khi ở trong xe cách xa đó,