[tw-videojs]

Khách sạn không còn phòng nên phải ở cùng giám đốc, thay một bộ sari và ra ngoài cho gia súc ăn. Công việc của người dì là cho chúng ăn và vắt sữa. Tôi hỏi dì khi nào mẹ đến. Người cô cười nói. Cho ăn bên trong Karkat. Tôi nói Cô ơi, không phải vậy đâu. Giờ họ biết điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi tái mặt Anuja. Tôi đặt anh ấy vào lòng, bế anh ấy bằng karakat và đặt anh ấy vào cũi. Sau đó cô ấy mở chiếc áo của mình ra và lấy chiếc chuchu của mình ra khỏi áo ngực và bắt đầu bú. Tôi lần lượt uống sữa của cả hai dì. Tôi hỏi dì của tôi con gái của bạn đâu.