[tw-videojs]

Một sự can thiệp khác của bạn sẽ sẵn sàng trong những gì còn lại của bụi? Câu hỏi tôi nghĩ đã nhận được câu trả lời nhanh chóng. Juan đứng dậy tiến lại gần và bảo tôi cũng đứng dậy vì chúng ta sẽ làm một điều gì đó rất đẹp. Anh ấy nói với tôi rằng cả hai chúng tôi sẽ thâm nhập vào Natalia cùng một lúc. Tôi cho âm đạo và anh ấy cho hậu môn. Và chúng ta sẽ đặt mình vào vị trí nào?: Tôi nói. Anh ấy nói: nằm dài trên ghế sofa và để Natalia cưỡi bạn, tôi sẽ thâm nhập cô ấy từ phía sau cùng một lúc. Đó là cách tôi có được Tôi nằm xuống đi văng và Natalia chăm chú lên người tôi,