[tw-videojs]

Vì vậy, tôi bắt đầu nói Chadi Chadi với chồng tôi: Tôi hào hứng đẩy Raj lên giường và đặt anh ấy nằm thẳng. Tôi nắm lấy con cặc của anh ấy bằng cả hai tay và bắt đầu đưa nó vào miệng của tôi. Tôi bắt đầu bú cặc của anh ấy. Sau đó, tôi bắt đầu nói với chồng tôi – Tôi muốn hôn Raj… hãy để tôi hôn Raj. Chồng tôi nói – Nào cô chủ, hôm nay tôi sẽ cho cô hai con cu. Một lần nữa tôi bắt đầu nói: Bây giờ Raj đặt tôi thẳng xuống và ngay lập tức đưa con cặc của anh ấy vào âm hộ của tôi. Tôi hét lên nhưng anh ta không quan tâm đến việc tôi la hét và bắt đầu đánh tôi rất to.