[tw-videojs]

tôi thích nó, nó cho thấy trí thông minh của bạn, điều đó cũng là một phần của… sự hấp dẫn của tôi. Vâng, đừng ngạc nhiên, trong nhiều tháng… à, toàn bộ con người tôi cần bạn… Bạn phải hoàn toàn bị thuyết phục về… chủ nghĩa đồng tính nữ của tôi, nhưng, tin hay không, tôi chưa bao giờ có một tình yêu … với người phụ nữ khác; Tuy nhiên, đây là một trong những tưởng tượng lặp đi lặp lại nhiều nhất của tôi trong nhiều năm… vì điều này với nhiều lý do hơn tôi chúc bạn; và mong muốn này tăng lên bởi ý tưởng, giữa hai chúng ta, khám phá tình yêu… tình yêu khác thường này,